Arrangøren

Århus Håndbold A/S
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C
CVR: 25781333

Kontaktperson: Bente Svejstrup
Telefon: 70 20 31 81
E-mail: bs@aarhushaandbold.dk


Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:

Århus Håndbold A/S
Stadion Alle 70
8000 Aarhus C

Tlf: 70 20 31 81
Email: hl@aarhushaandbold.dk
CVR: 25781333

Herefter benævnt Århus Håndbold A/S

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Århus Håndbold A/S formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

§ 2. BETALING

Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) eller fremsendt med PostDanmark som almindelig brevpost.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annuleres.

§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at Århus Håndbold A/S opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

Århus Håndbold A/S overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

Århus Håndbold A/S videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning

Bestillings-, leverings- og betalingsgebyrer refunderes ikke.

Århus Håndbold A/S har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

Gebyr for betaling med betalingskort er ikke momsbelagt.

§ 6. FORTRYDELSESRET

Århus Håndbold A/S fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via Århus Håndbold A/S's onlinesystemer.

Bemærk: I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

§ 7. AFTALEÆNDRINGER

Århus Håndbold A/S har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.